• Ansats

Om oss

Vi är ett nystartat bolag som kombinerar expertkompetens inom big data, data mining, effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete. Teamet är noga sammansatt för att förena den tvärprofessionella bredd och tekniska djup som är central för att navigera i ett komplext och föränderligt landskap av verksamhets-, data och teknikfaktorer.

Med passion, ödmjukhet och kreativitet arbetar vi tillsammans med våra kunder för att facilitera förbättringsarbete och säkerställa en god, jämlik och långsiktig välfärd.

Utifrån gedigen erfarenhet från en flora av FoU-projekt inom offentlig sektor, utpräglat verksamhetsperspektiv, teknisk spetskompetens och plattformsoberoende kan vi kostnadseffektivt realisera lösningar som möter era viktigaste behov.

Centralt i vår ansats:

  • Vi arbetar teknik- och plattformsoberoende för att våra lösningar ska vara kostnadseffektiva och brett kunna integreras där de gör nytta i ett föränderligt digitalt ekosystem.

  • Vi vet att värdet uppstår i er kundinteraktion och att teknikens roll är att stödja detta. Vår passion är att tillsammans med kunden pragmatiskt och kreativt snabbt iterera fram och över tid anpassa lösningar som gör skillnad - ger rätt information, till rätt person och på rätt sätt.

  • Offentliga medel ska användas varsamt och så att de ger största möjliga nytta. Våra lösningar och tjänster för enskilda kommuner och verksamheter ska betraktas som investeringar med tillhörande plan för effekthemtagning. Många gånger är frågeställningarna och lösningarna vi arbetar med gemensamma för fler kommuner och i gränslandet till forskning -  för dessa fall söker vi gärna samverkanlösningar och stödfinansiering.

 

Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete – från data till värde

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!