Data2Value stöder Eskilstuna kommun under pågående pandemi

Data2Value har i samarbete med Eskilstuna kommun utvecklat ett digitalt verktyg för att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv; smittläget bland brukare och medarbetare, bemanningsbehov samt materialtillgång.

Verktyget LUMA D2V förenklar inrapporteringen av information från alla enheter inom Vård- och Omsorgsförvaltningen och ger i realtid en översikt för att snabbt kunna vidta åtgärder.

De viktigaste användningsområdena är att snabbt identifiera smitta för att direkt kunna agera samt att fördela personal och skyddsmaterial mellan enheterna där de bäst behövs. Informationen struktureras och anpassas efter behoven hos respektive verksamhet.

Eskilstuna kommun upplever att verktyget bidrog till att kommunen snabbt fick kontroll över situationen och organisationen kunde agera proaktivt för att ge brukare en likvärdig vård och omsorg oavsett vilket område de tillhör eller bor i.

Har din kommun liknande behov? Kontakta oss för mer information:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Covid-19

Data2Value stödjer kommuner under pågående pandemi

Data2Value har i samarbete med Eskilstuna kommun utvecklat ett digitalt verktyg för att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv; smittläget bland brukare och medarbetare, bemanningsbehov samt materialtillgång.

Läs mer... Read more...
Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Data2value har i samarbete med Riksförbundet FUB genomfört en nationell undersökning riktad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) med boende enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd). Undersökningen genomfördes under juli 2020 och frågorna handlade om hur tillvaron förändrats sedan coronapandemin kom.

Läs mer... Read more...
Vinnova

Nytt FoU-projekt inom funktionshinder

Inom ramen för Vinnovas program Innovativa startups har vi beviljats medel för att utveckla uppföljningssystem för ökad transparens och stöd till datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder.

Läs mer... Read more...

Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete – från data till värde

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!