Nytt FoU-projekt inom funktionshinder

Inom ramen för Vinnovas program Innovativa startups har vi beviljats medel för att utveckla uppföljningssystem för ökad transparens och stöd till datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder.

Aktuellt

Vi söker nu engagerade samarbetspartners - brukare, kommuner, privata utförare, forskare, intresseorganisationer och andra intressenter - som vill bidra med sina perspektiv kring hur framtidens uppföljning och styrning inom området funktionshinder ska se ut. Genom projektets refernsgrupp finns stora möjligheter att i ett brett och tvärvetenskapligt forum tillsammans utveckla idéer och värdeskapande lösningar.

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
s
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Uppföljningssystem för transparens och datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder

Projektperiod: November 2019 - juni 2020

Syfte och mål

Kvalitetsjämförelser inom området funktionshinder indikerar stora skillnader mellan kommuner och enheter avseende bl a trygghet, trivsel och medbestämmande. Kostnaderna per person (t.ex. för boende och sysselsättning) varierar också stort mellan olika kommuner. Om kommunerna i framtiden ska kunna följa lagen och upprätthålla en god kvalitet så bör dessa viktiga samhällsfunktioner utvecklas för att nå jämnare resultat och en högre grad av måluppfyllelse i relation till insatta resurser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska verifiera möjligheten att utveckla ett förbättrat faktabaserat stöd för uppföljning / utveckling inom området funktionshinder. Med ökad transparens och tillgång till ett kontinuerligt faktabaserat underlag katalyseras kunskapsöverföring och kommuner och verksamheter ges bättre förutsättningar för sitt utvecklingsarbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt avser att tillvarata existerande data och utveckla en prototyp för ett uppföljningssystem som reflekterar en sammanhållen bild av utfall och resursåtgång samt hur olika processer och insatser påverkar dessa. Utveckling ska ske iterativt i nära dialog med potentiella användare och intressenter genom etablering av en referensgrupp.

Kontakt:

Projektledare: Markus Eriksson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vinnova
Covid-19

Data2Value stödjer kommuner under pågående pandemi

Data2Value har i samarbete med Eskilstuna kommun utvecklat ett digitalt verktyg för att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv; smittläget bland brukare och medarbetare, bemanningsbehov samt materialtillgång.

Läs mer... Read more...
Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Data2value har i samarbete med Riksförbundet FUB genomfört en nationell undersökning riktad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) med boende enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd). Undersökningen genomfördes under juli 2020 och frågorna handlade om hur tillvaron förändrats sedan coronapandemin kom.

Läs mer... Read more...
Vinnova

Nytt FoU-projekt inom funktionshinder

Inom ramen för Vinnovas program Innovativa startups har vi beviljats medel för att utveckla uppföljningssystem för ökad transparens och stöd till datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder.

Läs mer... Read more...

Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete – från data till värde

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!