Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Data2value har i samarbete med Riksförbundet FUB genomfört en nationell undersökning riktad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) med boende enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd). Undersökningen genomfördes under juli 2020 och frågorna handlade om hur tillvaron förändrats sedan coronapandemin kom.

Många personer känner sig mer ensamma än tidigare och hälften av personerna som svarat arbetar inte längre kvar på sin dagliga verksamhet.

Undersökningen visar även på ett omfattande digitalt utanförskap där enbart hälften av de tillfrågade har tillgång till digitala hjälpmedel för kommunikation.

- Validerade underlag är en förutsättning för att kunna vidta rätt åtgärder och öka kunskapssprdning mellan kommuner och olika utförare säger Markus Eriksson, VD för Data2value.

Följ denna länk om du vill läsa FUB:s sammanfattning av analysen. Enkät-FUB-Sammanfattning.pdf

Data2value tror på ett faktabaserat förändringsarbete för att förbättra välfärden i Sverige.

Vi bidrar med vår kompetens att samla in, analysera och tillsammans med verksamheten visualisera data så den kan översättas till konkreta effekter.

Kontakta oss för en dialog om hur vi kan stödja din organisation.

Covid-19

Data2Value stödjer kommuner under pågående pandemi

Data2Value har i samarbete med Eskilstuna kommun utvecklat ett digitalt verktyg för att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv; smittläget bland brukare och medarbetare, bemanningsbehov samt materialtillgång.

Läs mer... Read more...
Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Data2value har i samarbete med Riksförbundet FUB genomfört en nationell undersökning riktad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) med boende enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd). Undersökningen genomfördes under juli 2020 och frågorna handlade om hur tillvaron förändrats sedan coronapandemin kom.

Läs mer... Read more...
Vinnova

Nytt FoU-projekt inom funktionshinder

Inom ramen för Vinnovas program Innovativa startups har vi beviljats medel för att utveckla uppföljningssystem för ökad transparens och stöd till datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder.

Läs mer... Read more...

Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete – från data till värde

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!