Hur stor betydelse har det vilken kommun du bor i om du har en funktionsnedsättning?

Finns det kommuner som både erbjuder hög kvalitet och samtidigt är resurseffektiva? Beviljas insatser i olika omfattning beroende på vilken kommun du bor i? Hur har personer med funktionsnedsättningar klarat sig under pandemin och hur stora skillnader finns det över landet?

Sveriges kommuner lägger i genomsnitt ca 10% av sin totala budget på insatser till personer som omfattas av LSS – variationen mellan kommuner är stor, från ett par procent upp till drygt 15%.

Data2Value har i samverkan med kommuner, forskare, intresseorganisationer och anhöriga utvecklat ett uppföljningssystem som samlar och visualiserar idag tillgängliga underlag som rör beslut och utförande av insatser till personer med insatser inom LSS.   Tillsammans med referensgruppen har vi kartlagt de mest prioriterade frågeställningarna och och utarbetat en modell för att kunna följa situationen i Sveriges 290 kommuner.

Uppföljningssystemet kan vara ett stöd för att identifiera förbättringspotential, följa upp förbättringsinitiativ, lära av andra och sprida goda exempel.

Utklipp LSS BM

 

     Kontakta oss så berättar vi gärna mer och
     visar hur det digitala verktyget kan användas.

      Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
      Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Covid-19

Data2Value stödjer kommuner under pågående pandemi

Data2Value har i samarbete med Eskilstuna kommun utvecklat ett digitalt verktyg för att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv; smittläget bland brukare och medarbetare, bemanningsbehov samt materialtillgång.

Läs mer... Read more...
Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas hårt under coronapandemin

Data2value har i samarbete med Riksförbundet FUB genomfört en nationell undersökning riktad till personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) med boende enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd). Undersökningen genomfördes under juli 2020 och frågorna handlade om hur tillvaron förändrats sedan coronapandemin kom.

Läs mer... Read more...
Vinnova

Nytt FoU-projekt inom funktionshinder

Inom ramen för Vinnovas program Innovativa startups har vi beviljats medel för att utveckla uppföljningssystem för ökad transparens och stöd till datadrivet förbättringsarbete inom området funktionshinder.

Läs mer... Read more...

Vi stödjer Sveriges kommuner med effektstyrning och faktabaserat förändringsarbete – från data till värde

Kontakt

Contact

Följ oss

Follow us

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Organisation
Company name
E-post
Email
Meddelande
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!